Medlemsansökan

Ägarnas Affärsnätverk växer genom rekommendationer från en befintlig medlem. Undantag från denna princip kan göras, med huvudtanken är att växa organiskt.01

FÖRSTA STEGET

Bli rekommenderad som referns av en befintlig nätverksmedlem eller bli kontaktad proaktivt av våra ambassadörer.

MEDLEMSANSÖKAN

Vi kommer i kontakt, i första steget lämnas ett CV och personligt brev.

02

ANDRA STEGET

När en första kontakt har skett tar vi processen vidare.

LÄMPLIGHETSBEDÖMNING

Vi har gått vidare med ansökan och gör nu en avstämning mot våra kanaler, granskar CV och säkerställer att medlemmen platsar i nätverket.

03

TREDJE STEGET

Nu arrangeras en intervju med vår ambassadör på vårt kontor.

PERSONLIG INTERVJU

I det sista steget arrangeras ett personligt möte på Ägarnas kontor, mötet är förutsättningslöst och brukar ta ca en timme.