Om Ägarna

Ägarna är ett nätverk som står för upplysning, personligt framåtskridande och en hållbar samhällsutveckling. Verksamheten strävar efter att utveckla den enskilde medlemmens kunskap och kontaktnät samt hjälpa denne att uppnå sina personliga mål.

Mars 2013

Resan börjar på ett glansigt papper

Ett exklusivt livsstil-magasin och aldeles för stort kontor i centrala stockholm är startskottet på vad som kom att bli Ägarnas Affärsnätverk.

September 2013

Klubbhäng i skinnfotöljer och ciggarrök på stan

Nätverket var till en början löst organiserat och kretsade kring stureplansklubben Noppes kvällsträffar och dagstid i cigarröken längst Humlegårdsgatan.

Januari 2014

Ägarbanketten breddar perspektiven

Med en påkostad middagsbjudning lockar Ägarna till sig en ny kull av yngre entreprenörer och riktar om verksamheten mer mot sittningsträffar.

Maj 2014

Regelbundna nätverksträffar

Vad som på riktigt fick fart på visitkorten blev de schemalagda nätverksträffarna där medlemmarna i mindre grupper gavs möjlighet att själva pitcha sina projekt och låta samtalet flöda organiskt från gång till gång.